Fintech Aliance nejen pro finanční inkluzi

Ve světě existuje řada aliancí, ve kterých se sdružují fintech firmy. Cílem spolupráce je koordinovat postupy, sbírat náměty a vzájemně se informovat. Tak funguje Global Fintech Association, European Fintech Alliance či Česká fintech asociace. Existuje také několik sdružení, které vytvořily samotné banky, aby lépe koordinovaly svůj postup vůči fintechům. Tady jsou:

 Alloy Labs Alliance (USA)

Malé banky si začaly uvědomovat, že jejich možnosti jak inovovat jsou ve srovnání s velkými finančními institucemi značně omezené. V USA tak v listopadu 2018 vznikla Alloy Labs Alliance založená 12-ti malými bankami.

„Aby přežila, každá banka potřebuje inovovat proto, aby snížila provozní náklady a zároveň zvyšovala hodnoty, které může dodávat zákazníkům“ prohlásil Chris Nichols, Chief Strategy Officer z CenterStateBank. „Komunitní banky hrají zvláštní roli v životech našich zákazníků, ale my nemáme stejně velké rozpočty na IT a inovace, jako mají velké banky“ komentovala Julie Thurlow, CEO Reading Cooperative Bank. Do roka konsorcium očekává, že se počet členů přiblíží padesáti. Alianci řídí specialisté z fintechu Forge, kteří se mají postarat o koordinaci a generování nápadů. Dalším nebankovním členem je konzultační společnost Crowe, která se stará o to, aby nová řešení odpovídala regulačním požadavkům.

IFAB Asociace v Číně

V Číně funguje Internet Finance Association of Small and Medium-sized Banks (IFAB). Asociace byla založena v prosinci 2017 a sdružuje 250(!) členských bank. Má 6 výborů, „Fintech“ je jedním z nich. Asociace usiluje o win-win řešení prostřednictvím výměny informací o technologiích, sdílení platforem, koordinovaném SW vývoji a společných inovacích. Strategie je definována jako “3 increases + 2 reductions”, konkrétně: zvýšení konkurenceschopnosti, výnosů a kvality poskytovaných služeb a zároveň snížení nákladů a rizik. Sekretariát asociace byl svěřen fintech firmě OneConnect. Více zde, zde a zde.

AFI – Alliance for Finacial Inclusion

Od r.2008 AFI sdružuje finanční instituce „rozvojového světa“, kterým jde o zpřístupnění finančních služeb obyvatelům. Za vznikem AFI stála nadace Melindy a Billa Gatese. V současnosti v alianci spolupracuje 100 členských bank z 91 zemí světa. Mezi členy tak lze najít: Bank Indonesia, Bank of Kenya, Bank of Russia, Bank Negara Malaysia, CNBV Mexico či Banco Central de Brasil. V září 2018 na summitu v ruském Soči banky přijaly Sočskou deklaraci o spolupráci v oblasti Fintech.

Foto: www.cgap.org

Fintech tak z pohledu AFI není jen o nových technologiích, ale o možnostech snáze a efektivněji zpřístupnit finančním služby lidem, kteří se k nim zatím z nejrůznějších důvodů nemohli dostat. Fintech je tak nástrojem pro finanční inkluzi. Nejde jen o nějaké teoretické rozjímaní, v sekci Digital Finance Services už v loňském roce proběhla spolupráce členských institucí z Fidži, Sierra Leone, Ruska a CGAP, které pomáhaly ověřit funkčnost nově budovaného sandboxu pro fintech služby v Bank of Mosambique. V rámci sdílení znalostí se loni také konalo setkání pod záštitou Bank Negara Malaysia, zaměřené na regulaci equity crowdfundingu a e-KYC řešení. Pod záštitou Bank Al-Maghrib z Maroka se konalo školení pro rozvoj moderních platebních ekosystémů, diskutují se možnosti blockchainu atd. Více zde.

S AFI úzce spolupracuje CGAP –  Consultative Group to Assist the Poor. Před pár dny ředitelka Greta Bull publikovala článek s výstižným názvem Velká očekávání: Fintech a chudí. Vysvětluje, že jednou z hlavních výzev je implementace systému, který umožní snadné cash-in a cash-out (CICO) tak, aby se minimalizoval podíl hotovostních transakcí a stále větší část se přesouvala do digitálu. Pro telefonní operátory, kteří hrají stále významější roli v Africe, to znamená stát se platformou pro digitální služby, které dalece přesahují tradiční telekomunikaci. Další Gretiny zajímavé myšlenky zde.

 

Fintech tak není jen o pohodlnějších a vymazlenějších službách pro klienty, ale o nástrojích pro skutečnou finanční rovnoprávnost. Tři uvedené Asociace bank pro fintech k tomu sice každá přistupují z jiné strany, dlouhodobé cíle jsou ale podobné: dostupnější a v každém ohledu lepší finanční služby pro koncové klienty bez ohledu na to zda sedí v Oklahomě, Chang-čou nebo Nairobi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *